Com són les tardes a la ludoteca?

La ludoteca es basa en el joc lliure on treballem la socialització,  els hàbits i les normes. A més a més, cada tarda, proposem una activitat per tal que els infants desenvolupin diferents habilitats i puguin aprofundir en les seves inquietuds. Les activitats són optatives i són els infants els que decideixen si participar o no.