Com pensem i preparem les activitats?

Les activitats a la ludoteca són setmanals i, generalment, tots els grups fan la mateixa, però a l'hora de pensar-les i preparar-les tenim en compte totes les edats i habilitats psicomotrius i cognitives de cada grup.

La setmana passada amb els més petits vam fer plastilina mentre els més grans van fer figures de fang:
A l'hora de pintar les figures també vam tenir en compte les habilitats de cada grup, amb els infants de petita infància vam pintar amb 4 colors mentre que amb els grans vam descobrir mescles de colors.